Xuyên Thành Tra A Bên Trong Cổ Sớm Máu Chó Văn

Lạc Tiểu Bái

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Lạc Tiểu Bái
Thể loại:
Bách Hợp,
Văn án

Thẩm Tiễn bởi vì bất ngờ thốt chết, xuyên qua đến một quyển cổ sớm ABO ngược văn ở trong, trở thành trong sách khí đến cha mình trúng gió, mẫu thân nuốt thuốc, thê tử ly hôn tra A, nữ nhi sợ nàng, thê tử sợ nàng, liền ngay cả thất đại cô bát đại di thấy Thẩm Tiễn cũng phải đi vòng đi.

Nguyên thư trung Thẩm Tiễn đối với Lâm Thanh Hàn mọi cách dây dưa, thỉnh thoảng đi tìm Lâm Thanh Hàn đòi tiền, mà nguyên thư trung nam chủ Lục Kiến Bạch là Lâm Thanh Hàn đồng nhất phòng bác sĩ, tại Lục Kiến Bạch dưới sự giúp đỡ Lâm Thanh Hàn thành công thoát khỏi Thẩm Tiễn cái này tra nữ, hai người đem vơ vét, đòi tiền Thẩm Tiễn đưa vào lao bên trong.

Thẩm Tiễn đỡ trán cúi đầu: Này tuyệt thế kẻ cặn bã nàng nhưng không được!
(9 điểm / 4 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm