Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta

haphong2101

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
haphong2101
Thể loại:
Sủng, Bách Hợp, Cổ Đại,
Tác Giả: haphong2101

Thể loại: bách hợp, cổ đại, ngọt sủng...

Giới thiệu:

"Vương Di Tuệ đường đường là quận chúa Vương triều, dưới một người trên vạn người lẽ nào động lòng với một nữ tướng như ngươi?"

" Bây giờ dưới một người trên vạn người là đúng, nhưng sau này sẽ là dưới hai người trên vạn người... Di Tuệ quận chúa, nàng nên nhớ rõ... thượng vạn người nhưng hạ với Dương An Phong ta "

" Dương An Phong ngươi ngủ sâu một chút để mơ thấy ngày được đưa ta về phủ Dương gia"

" Ta không cần nằm mơ cũng có thể đưa người về phủ, Ta nói một tiếng Hoàng Thượng không thể không gả ngươi cho bỗn tướng quân"
(10 điểm / 1 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm