Hôn Hoàng

Giá Oản Chúc

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Giá Oản Chúc
Thể loại:
Ngôn Tình, Đô Thị,
Văn án:

Đầu hạ, Hoàng Nhất Diễn nhất thời trầm mê, quyết định gả cho Ninh Hoả

Một người là tiểu sinh lưu lượng đang nổi, một người là tay ghi-ta có thực tài
(8 điểm / 8 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm