Đô Thị Quỷ Ký

ThuyMongTrung

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
ThuyMongTrung
Thể loại:
Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị,
Tác giả: ThuyMongTrung

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Giới thiệu:

Bạn đang đọc truyện Đô Thị Quỷ Ký của tác giả ThuyMongTrung. Vong quỷ tồn tại thế nào trong cuộc sống đô thị hiện đại? Phân loại thế nào? Cấp độ nào có thể nói chuyện? Cấp độ nào có thể trực tiếp hại người?

Và rất nhiều những truyền thuyết linh đã thất truyền hoặc còn tồn tại...

Tất cả đều có trong "Đô Thị Quỷ Ký"
(10 điểm / 1 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm