Đích Thê Tại Thượng

Hoa Nhật Phi

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Hoa Nhật Phi
Thể loại:
Trọng Sinh,
Editor: MissA

Văn Án:

Võ An Hầu trọng sinh trở về, một lòng mong muốn cùng người thê tử mà mình từng cô phụ cả đời trước trải qua sinh hoạt hạnh phúc phóng túng, nhưng chờ hắn đánh giặc trở về mới phát hiện, lão bà cư nhiên khẽ chuồn mất rồi.

Con đường truy thê chậm chạp, làm Võ An Hầu minh bạch một đạo lý: Cô phụ cái gì đều đừng cô phụ lão bà, truy lên quá là con mẹ nó khó khăn.
(7 điểm / 29 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm