Cùng Quân Duyên

Nhược Hoa Từ Thụ

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Nhược Hoa Từ Thụ
Thể loại:
Bách Hợp, Cổ Đại,
Văn án:

Vừa bắt đầu, kỳ thực thì Bùi Chiêu không tín nhiệm khi Mạnh Tu Y lâm hạnh nàng, dù sao quân vương vô tình, ai biết được chờ nàng sẽ là cái gì sau khi tình tiêu yêu thệ.

Mãi đến tận khi nàng sống lại thành Bạc Mộ Sanh, từ từ tiếp cận quân vương, thăm dò đi vào nội tâm của nàng ấy, mới phát hiện, lòng người như cũ.

Tổng thể mà nói, chính là chuyện xưa của Hoàng Đế cùng tiểu thái y.
(7 điểm / 4 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm