Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Yểu Yểu Nhất Ngôn

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Yểu Yểu Nhất Ngôn
Thể loại:
Đam Mỹ,
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Thể loại: Đam Mỹ

Trích đoạn:

“Đồ thiếu, nửa năm ông mất tăm mất tích, tôi lo sốt vó luôn đấy, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.”

“Tôi đã bảo trước với là không sao rồi mà?”

“Thế tôi cũng không yên tâm.”

Thẩm Phi đi vòng quanh Đồ Ngôn, cẩn thận kiểm tra một lượt: “Ông ly hôn với tên tàn phế nhà họ Cố rồi nhỉ? Phải chấm dứt sạch gọn vào, đừng để sau này lại lằng nhằng.”
(9 điểm / 71 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm