Bình Định

Nhĩ Ba Ba

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Nhĩ Ba Ba
Thể loại:
Đam Mỹ,
Văn án 

Đường Đông Đông biến mất, tôi nghĩ cậu ta đã chết

Hì hì thay đổi thuộc tính CP, tên khốn lớn x tên khốn nhỏ.

Công thụ cũng không phải là người tốt gì, máu chó đầy tô, coi chừng giẫm mìn nha.

Nói lại một lần nữa

Công là một tên lưu manh, ham tiền háo sắc, sở thích hàng ngày chính là bao dưỡng sinh viên đại học

Thụ…

Thụ còn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ xong thì nói sau.

(Tôi lại bấm tay tính toán là thụ hàng ngày đều đánh đập nhục mạ công, cùng với n thứ nữa đang chờ công ở phía trước)

Tôi còn chưa nghĩ ra truyện này này kể câu chuyện gì cụ thể.

Cho nên tổng thể không được logic, nghĩ đến đâu viết đến đấy.

Vậy là tôi đã không nghĩ ra phải viết câu chuyện này chi tiết thế nào đây.
(6 điểm / 14 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm